je verhaal

Het is een natuurwet, dat in alles het tegendeel zit besloten: geen hoog zonder laag, geen binnen zonder buiten, geen ver zonder dichtbij, geen yin zonder yang en geen schil zonder kern. Dat geldt ook voor verhaal: er is geen 'ver' zonder 'dichtbij' en geen 'haal' zonder 'breng'.

In harmonie met de natuurwet betekent dit, dat een team met een eigen verhaal, dichtbij zichtzelf komt en blijft. Het verstevigd en bekrachtigd zichzelf. Het kan daardoor tegen een stootje. Een eigen verhaal vergroot de herkenning, voorkomt wispeltuur, geeft je team een smoel en vergroot het onderlinge vertrouwen, afhankelijkheid en acceptatie. Voor je team geldt dan: wij wij denken samen, wij doen samen en wij bundelen onze krachten om samen tot beter te komen.

Tijdens de training gaan we aan de slag met ieders eigen verhaal. In de veiligheid van de training delen we onze mooie, kwetsbare, eerlijke, stoere, vrolijke, serieuze en inpirerende verhalen. Vanuit deze verhalen laten we het gedeelde team verhaal ontstaan. Het verhaal dat ons bindt en energie geeft, dat ons draagt en ons helpt te volharden verder te komen.

  • drums en percussie

  • niet zonder elkaar


    Yin en Yang symboliseren het vrouwelijke en mannelijke als tegengestelde en daarmee als elkaar aanvullende waarden. De scheiding tussen Yin en Yang is een 'S-lijn', om aan te geven dat de scheiding niet statisch en rechtlijnig is, maar altijd in beweging is. Balans tussen Yin en Yang is dus geen statisch gegeven: het is juist deze dynamiek die jouzelf en je team in staat stelt je aan te passen aan veranderende omstandigheden. En laat dat nou net de orde van de dag zijn.

    Tijdens de training gaan we hiermee concreet aan de slag want het geeft veel inzicht en houvast.