Coachen met PIT en pittig Coachen

P I T staat voor: Probleem Inzicht Transitie

en kent 3 hoofdvragen:

1. Wat is je Probleem?

2. Wat levert je dit voor Inzicht op?

3. Wat is je Transitie?

 

H e l d e r e   r e s u l t a t e n  

A. Wat levert het intake gesprek op?

1. Een heldere coachvraag.

2. Heldere duiding van het gewenste resultaat.

3. Het aantal geplande sessies.

4. Plaats en datum van samenkomst, c.q. contactmomenten.

5. Tijdsverloop tussen de opeenvolgende samenkomsten en contactmomenten.

6. Streefdatum afronding coachingstraject.

7. Overige afspraken.

 

B. Wat leveren de coachingssessies en contactmomenten op?

De coachingssessies en de contactmomenten vormen het H A R T  van het coachingstraject. Iedere sessie kent telkens weer de volgende elementen:

- context: hoe ziet de huidige situatie van de coachee eruit?

- vraag: wat is de vraag onder en|of achter de vraag?

- transitie: wat zijn de mogelijke acties om het gewenste doel te bereiken?

- evaluatie: welk inzicht heeft de coachee gekregen en hoe wordt dit toegepast?

 

Momenten met  P I T  en pittige momenten.

Omwille van het te bereiken d o e l  maak ik tijdens de coachingssessie [in onderlinge afstemming en soms ook spontaan] gebruik van de volgende methodieken en middelen:

- het enneagram

- de persoonlijke SWOT-analyse

- de LSI Leef Stijl Inventarisatie

- visualisatie oefeningen

- zelfbewustzijns oefeningen

- lichaamswerk en ademhalingsoefeningen

- drums, percussie en dans oefeningen

- 'maak een hit van je shit' [bezing wat je deed, vermaak je leed]

- koek en zopie ['proeven, waar-nemen']

- 'jalan-jalan' ['het hoofd leeg wandelen']

- 360 gr feedback methode